Chuyển đổi số Nhà thuốc

  • CRM / Mini-CRM / Zalo OA: Phần mềm chăm sóc khách hàng / khách hàng trung thành
  • Omni-Channe (O2O): Hỗ trợ nhà thuốc bán hàng đa kênh (Online trên các nền tảng: Thương mại điện tử, Tiktok,…)
  • Hệ thống ERP giúp cho nhà thuốc / chuỗi nhà thuốc: Thực hiện các chiến dịch có liên quan đến kế hoạch bán hàng, kế hoạch ngắn và dài hạn chăm sóc khách hàng