QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khách hàng sử dụng sản phẩm của tamanpharma.com được thanh toán dưới 03 hình thức:

– Thanh toán bằng tiền mặt tại cửa hàng/đại lý

– Thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng ngay sau khi nhận hàng.

– Chuyển khoản.